SEO — BUĎTE VIDĚT V ONLINE SVĚTĚ

WEBDESIGN

Klára Kružíková

Vytvořím vám smysluplný web, o který budete moci opřít své podnikání.

SEO (Search Engine Optimization) je v podstatě proces, který vám pomůže dostat lidi na váš web. V překladu se jedná o optimalizaci pro vyhledávače. Vyhledávače reagují na chování lidí na internetu a na základě toho hodnotí váš web. Zadáte-li do Google vyhledávače klíčové slovo či frázi, objeví se nejprve placené reklamy (pay per click), a právě pod nimi se už ve výsledcích řadí stránky podle toho, jak je Google vyhodnotil – čím výše, tím lépe. Hodnotících faktorů je přitom mnoho a neustále se upravují. My si představíme některé z těch opravdu důležitých.

Kvalitní obsah

Vyhledávače hodnotí, zdali návštěvníci nalezli na webu to, co potřebovali, nebo museli hledat jinde. Zjistěte, co lidi zajímá, na co se v souvislosti s vaším tématem často ptají a poskytněte jim relevantní odpovědi. Používejte přitom klíčová slova, ideálně taková, která uživatelé často vyhledávají. Mějte ovšem na paměti, že vaším cílem není zahltit stránku klíčovými slovy, ale především přinést lidem kvalitní obsah, který jim poskytne potřebné informace.

Klíčová slova

Pro analýzu vhodných klíčových slov existuje řada nástrojů, například Plánovač klíčových slov od Googlu. Můžete také použít čistě selský rozum a zadat v anonymním okně do vyhledávače slovo či frázi související s vaším tématem. Při zadávání se vám zobrazí našeptávač s nabídkou dalších slov, která uživatelé často vyhledávají. Zaměřte se na klíčová slova, která mají tzv. long tail, což znamená, že se jedná o konkrétnější fráze složené z několika slov. Nejlepší jsou takové long tail fráze, které jsou často vyhledávané a zároveň mají nízkou konkurenci. Například “kadeřnictví“ bude mít rozhodně větší konkurenci než “kadeřnictví v Přelouči“.

Responzivní design

V dnešní době mnoho lidí prochází webové stránky na mobilních zařízeních. Počítače, tablety a telefony však mají různá rozlišení i velikost displeje. Responzivní design je o stylování webu takovým způsobem, aby se přizpůsobil těmto odlišnostem a zobrazoval se správně jak na notebooku, tak i na mobilním telefonu či tabletu. Většinou se jedná o změny velikosti a uspořádání obrázků, nadpisů, textů či dalších prvků webu.  Není-li webová stránka přizpůsobena mobilním zařízením, získává od vyhledávačů negativní hodnocení.

Rychlost načítání

Pomalé načítání webu jednoduše mnoho lidí odradí. V neposlední řadě vede k horšímu umístění ve vyhledávání, což jde opět ruku v ruce s nižší návštěvností. Podle výzkumů téměř polovina uživatelů odchází pryč, pokud se stránky otevírají déle než 3 sekundy. Existuje řada nástrojů, kterými můžete váš web otestovat. Osobně ráda používám nástroj od Googlu — Google PageSpeed Insights, který mi zároveň nabízí řadu doporučení pro zlepšení. Stačí zadat adresu webové stránky a kliknout na analyzovat. V tu chvíli se zobrazují zvlášť výsledky pro mobil a zvlášť pro počítač. Pro mobil postačí být v oranžových číslech, ovšem v případě počítače se snažte být v zelených.

Jak zrychlit web? Sledujte návrhy doporučení, minimalizujte množství používaných pluginů, optimalizujte obrázky a převádějte je ideálně do WebP formátů. Rozhodně pomohou pluginy pro zrychlení, které pracují s mezipamětí webu. V tomto směru je poměrně oblíbený placený WP rocket, ovšem někdy si můžete vystačit i s bezplatnou verzí nějakého jiného pluginu, šikovný je například W3 Total Cache. Existuje mnoho způsobů, jak si zpomalit web (videa, Google mapa, reCAPTCHA, vložené platební formuláře, rezervační formuláře atd.), proto zvažte, co na vašem webu skutečně potřebujete a bez čeho se obejdete.

Odkazy

Externí zpětné odkazy (míří na web z jiné domény) patří mezi nejdůležitější off-page faktory v rámci SEO. Platí, že čím více kvalitních odkazů z externích webových stránek odkazuje na váš web, tím vyšší hodnocení získáváte a podle toho se následně umisťujete ve výsledcích vyhledávání.

Jak se hodnotí kvalita zpětného odkazu? Důležitá je relevance. Pokud byste například měli web z oblasti zdraví a sportu, bude mít vyšší význam zpětný odkaz z webové stránky fitness centra než z webové stránky o tepelných čerpadlech. Dalším faktorem pro posouzení kvality zpětného odkazu je tzv. autorita domény. Jedná se o konkurenční měřítko od 0 do 100, přičemž čím vyšší hodnota, tím vyšší je náchylnost k dosažení předních pozic při vyhledávání. Vyhodnocování autority domény vychází především ze stáří domény, kvality obsahu, počtu příchozích a odchozích odkazů a kvality zpětných odkazů na samotnou stránku. Určitý význam má i délka obsahu, ve kterém je zpětný odkaz umístěn a jeho výraznost v textu.

Interní odkazy odkazují na stránky na stejné doméně. Usnadňují pohyb na webu jak uživatelům, tak vyhledávačům, což vám může pomoci v rychlejší indexaci nové stránky. Máte-li webovou stránku, na kterou odkazuje více interních odkazů, vyhledávače ji vyhodnotí jako důležitější. Měli byste ovšem opět brát zřetel na relevanci stránek, které chcete propojit, aby nedocházelo k nekvalitním a nepřirozeným vazbám.

Pro získání přehledu o externích a interních odkazech v rámci vašeho webu můžete použít například šikovný nástroj od Googlu — Google Search Console.

Metadata

Metadata se nezobrazují přímo na samotné stránce. Jedná se spíše o data o datech, která slouží vyhledávačům k určení toho, o čem webová stránka pojednává. Mezi nejdůležitější metadata patří rozhodně titulek (meta title) a popis (meta description). Titulek se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání nad popisem a vyhledávače jej používají k identifikaci tématu stránky. Měl by co nejlépe vystihnout obsah stránky s ohledem na cílové publikum. Obecně doporučovaná délka titulku se pohybuje mezi 50 – 60 znaky. Zpravidla se do něho zapisuje název stránky obsahující relevantní klíčové slovo. Doporučená délka popisu je 150 – 160 znaků. Zobrazuje se pod titulkem a nemá přímý vliv na hodnocení vyhledávačů. Popis informuje uživatele o tom, co na stránce najde. Jeho hlavním účelem je zaujmout uživatele, aby se proklikl právě na vaši stránku. Především musí dávat smysl, měl by být relevantní a zároveň cílit na emoce. Poutavý a relevantní popis může zaujmout více lidí, kteří následně reálně vaši stránku navštíví.

Pár tipů na závěr

Vyhledávače si všímají zmínek o dané webové stránce na sociálních sítích, což hraje opět důležitou roli v hodnocení. V souvislosti s off-page signály bych ráda doplnila, že je třeba ctít určitá pravidla a nepoužívat nekalé praktiky jako je například vytváření umělých webů, stvořených pro zasílání odkazů na cílové weby. Vyhledávače se zaměřují na boj proti těmto praktikám. Bezpečnost stránek by měla být samozřejmostí. Pokud vaše stránky nejsou zabezpečeny protokolem HTTPS, počítejte automaticky s negativním hodnocením. Piště blogy, návody, využijte sociální sítě,… a co především — pište pro lidi.

WEBDESIGN

Klára Kružíková

Vytvořím vám smysluplný web, o který budete moci opřít své podnikání.

Mohlo by vás zajímat